Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 
Ordin nr. 4121/2012

din 23/05/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 25/05/2012

pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a


 

    In baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aproba Calendarul activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, cu modificarile ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare, unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

    Bucuresti, 23 mai 2012.
    Nr. 4.121.

   
ANEXĂ
 

   
CALENDARUL
activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

   I. In vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplica acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele scolare.
    Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifica indeplinirea cumulativa a conditiilor de echivalare prevazute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevazute la art. 1 din aceeasi metodologie, intocmeste situatia centralizata, pe specializari, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formuleaza observatii cu privire la dosarele verificate si le transmite institutiilor de invatamant superior stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   II. In vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, ordinea derularii activitatilor este urmatoarea:
   1. Depunerea si verificarea dosarelor cuprinzand documentele justificative in vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, seria a 2-a
   
Perioada: 28 mai-15 iunie 2012
   2. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a situatiei statistice pe specializari a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta
   
Termen: 22 iunie 2012
   3. Afisarea listei cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta
   
Termen: 22 iunie 2012
   4. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare in vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta
   
Perioada: 25-29 iunie 2012
   5. Transmiterea dosarelor complete, insotite de observatiile inspectorului scolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializari, catre institutiile de invatamant superior stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru evaluare si eliberarea atestatelor de echivalare
   
Perioada: 6-20 iulie 2012
   6. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigura formarea initiala si continua a personalului didactic
   
Perioada: 23 iulie-26 octombrie 2012
   7. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de functii didactice in invatamantul prescolar si preuniversitar obligatoriu
   
Incepand cu 1 noiembrie 2012