Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 
Ordin nr. 4111/2012

din 22/05/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 25/05/2012

pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011


 

    In baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, emite prezentul ordin.

   Art. I. - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 3 alineatul (2), literele e) si f) se abroga.
   2. La articolul 3 alineatul (2), litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului".
   3. La articolul 3 alineatul (5), literele e) si f) se abroga.
   4. La articolul 3 alineatul (5), litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului".
   5. La articolul 3 alineatul (7), literele d), f) si g) se abroga.
   6. La articolul 3 alineatul (7), litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului".
   7. La articolul 3 alineatul (9), litera d) se abroga.
   8. La articolul 3 alineatul (9), litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului".
   9. La articolul 3 alineatul (11), literele e) si f) se abroga.
   10. La articolul 3 alineatul (11), litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului".
   11. Articolul 6 se abroga.
   Art. II. - Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare, unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

    Bucuresti, 22 mai 2012.
    Nr. 4.111.