Parlamentul Romaniei

 
Lege nr. 84/2012

din 14/06/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 15/06/2012

Lege privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice


 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. 1. - Prezenta lege se aplica personalului din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului ale carui venituri de natura salariala au fost stabilite pana la intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, in baza:
   a) contractelor sau acordurilor colective de munca incheiate, inregistrate la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau, dupa caz, la inspectoratele teritoriale de munca si necontestate la instantele judecatoresti competente;
   b) hotararilor consiliilor locale si judetene;
   c) contractelor de munca/conventiilor civile incheiate in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, conform Ghidului de finantare, in care Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau unitatile si institutiile aflate in subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener.
   Art. 2. - (1) Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala stabilite in conditiile art. 1 pe care personalul din sectorul bugetar trebuie sa le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi a unor prejudicii.
   (2) Sumele recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevazute la alin. (1), nu se restituie.
   Art. 3. - Prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, prevederile prezentei legi se aplica pentru contractele incheiate inainte de 1 ianuarie 2011 platilor efectuate pe baza de contract de munca/conventie civila in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, conform Ghidului de finantare, in care Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau unitatile si institutiile aflate in subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener pana la data de 1 ianuarie 2012.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

   

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

    Bucuresti, 14 iunie 2012.
    Nr. 84.