Biroul Operativ al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant

Biroul Operativ (BO) asigura conducerea federatiei intre sedintele Colegiului National al Liderilor (CNL) si elaboreaza strategia pentru solutionarea revendicarilor stabilite de catre CNL si Consiliul National. De asemenea, BO verifica trimestrial derularea executiei bugetare; analizeaza si hotaraste sau supune dezbaterii CNL apelurile, motiunile si propunerile organizatiilor sindicale afiliate, conform ariei de competenta; hotaraste si aproba contributiile federatiei pentru unele actiuni profesionale, sociale, culturale si sportive; desemneaza reprezentantii federatiei in diverse organisme departamentale, nationale sau internationale, de interes sindical sau profesional; desemneaza reprezentantii federatiei care sa negocieze cu conducerile administrative locale si/sau centrale si care sa reprezinte interesele membrilor de sindicat etc.