Metodologie privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza costului standard pe elev/preşcolar pentru anul 2010 format .doc

Hotarare nr. 1.613 din 23 decembrie 2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice format .doc

Metodologia si criteriile
de acordare a gradatiei de merit in invatamantul Preuniversitar
Anexa la OMECI nr. 6054/04.12.2009
format .doc

CV model EUROPASS format .doc

Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar.Aprobata prin O.M.E.C.I. nr.5720/2009 format .pdf
Anexa format.pdf

1 2