Metodologie 2015 echivalare studii preuniv din strainatate   format .pdf

Ordin 5268/2015 echivalare studii preuniversitare din strainatate   format .pdf

Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice   format .pdf

LEN Nr.1/2011 - actualizata   format .pdf

Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar   format .pdf

HG Nr.72/2013 Cost standard   format .pdf

Legea Nr.1/2011 - Actualizata   format .pdf

Metodologie privind mobilitatea personalului didactic 2013-2014   format .pdf

Metodologie gradatie de merit   format .pdf

Contract colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar   format .pdf

Codul Muncii republicat   format .pdf

Legea educatiei nationale  format.pdf

Legea dialogului social  format.pdf

HG 500.2011 REVISAL  format.pdf

L. 63.2011 salarizare invatamant  format.pdf
Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.80/2010  format.pdf
Legea nr.230/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar  format.pdf
Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar  format.pdf
Ordin MMFPS nr. 2822/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic  format.pdf
Hotarare de Guvern nr.1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata  format.pdf
Hotarare de Guvern nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr.62/2011  format.pdf
Hotarare de Guvern nr.1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2012  format.pdf