DREPTUL LA GREVĂ ESTE UN DREPT AL OMULUI!

FSLI se alătură sindicatelor din Europa susţinând demersurile planificate în cadrul

ZILEI DE ACŢIUNE GLOBALĂ PENTRU DREPTUL LA GREVĂ

 

Azi, 18 februarie 2015, în Europa şi în întreaga lume, profesorii - membrii ai sindicatelor afiliate la Internaţionala Educaţiei şi la Comitetul European Sindical pentru Educaţie (ETUCE) se vor alatura iniţiativei “ZIUA DE ACŢIUNE GLOBALĂ PENTRU DREPTUL LA GREVĂ”.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, ca şi celelalte organizaţii sindicale europene se implică în apărarea dreptului la grevă.

“ZIUA DE ACŢIUNE GLOBALĂ PENTRU DREPTUL LA GREVĂ” este o iniţiativă a Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC) şi a Grupului Patronatelor (Workers' Group) din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). Această iniţiativă a fost necesară ca răspuns la multele încercări din partea Grupului Patronatelor (Employers Group) din cadrul OIM care doresc limitarea dreptului la grevă.

guvern 2.jpg"ETUCE se alătură Internaţionalei Educaţiei, ITUC și filialelor sale naționale în demersul acestora de a se mobiliza pentru a cere guvernelor naționale să stopeze încercările angajatorilor de a limita dreptul la grevă. Dreptul la grevă este un drept fundamental al omului și este la baza unei societăţi democratice europene. Guvernele din Europa au, de asemenea, obligația de a se abține de la orice încercare de a incrimina relaţiile de muncă. Relaţiile de muncă în ceea ce priveşte profesorii și angajații din învățământ se referă la faptul că acestea nu sunt doar menite să le protejeze locurile de muncă și condițiile de muncă în această perioadă de criză de necontestat, ci în primul rând sunt menite să motiveze angajaţii să reacţioneze şi să-şi apere demnitatea.", a spus Martin RØMER, Director European al ETUCE, comentând inițiativa.

Dreptul la grevă este o piatră de temelie a democrației și a justiției sociale și a fost recunoscut pe plan internațional de mai mult de 50 de ani. Aproximativ 90 de țări au inclus dreptul la grevă în constituțiile lor naționale. În ultimele luni, reprezentanții angajatorilor prezenţi la Organizaţia Internaţională a Muncii contestă fundamentul juridic al dreptului la grevă și transpunerea acestuia în legislațiile naționale, mergând până la a perturba funcționarea mecanismelor de supraveghere ale OIM. Grupul Patronatelor la OIM are intenția de a găsi modalităţi de a elimina dreptul la grevă cu totul. Între timp, protestele sociale sunt din ce în ce incriminate într-o serie de țări în care muncitorii deja suferă din cauza măsurilor de austeritate dure impuse de guvernele lor.

Împreună vom reuşi!