ADAPTAREA COPIILOR CU TULBURĂRI SPECIFICE DE ÎNVĂŢARE ÎN
ŞCOLILE DIN ROMÂNIA: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU ACTUALELE POLITICI EDUCAŢIONALE

CONGRES INTERNAŢIONAL
Bucureşti, 9 - 11 MAI 2016

La începutul acestui an s-a adoptat legea cu privire la învăţământul persoanelor cu tulburări specifice de învăţare (Legea 6/2016). Conform legii, în termen de 90 de zile ar fi trebuit să fie elaborate Normele Metodologice de aplicare, care vor permite punerea în practică a legii şi schimbarea statutului acestor copii în şcoala românească. Este pentru prima dată când dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia sunt recunoscute printr-o lege în România, un început bun pentru drumul greu care va urma, până când vom putea spune că ne-am făcut datoria faţă de aceşti copii minunaţi.

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT este o organizaţie care, întotdeauna a avut o abordare constructivă a problemelor din sistem, încercând să propună SOLUŢII.

Congresul Internaţional organizat împreună cu ASOCIAŢIA ROMÂNA PENTRU COPII DISLEXICI şi ASOCIAŢIA BUCUREŞTI PENTRU COPIII DISLEXICI va avea ca scop:

  1. Elaborarea împreună cu experţi europeni şi români a unei propuneri de Norme Metodologice de Aplicare care să fie ulterior dezbatută cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
  2. Informarea şi formarea cadrelor didactice, care se confruntă din ce în ce mai frecvent cu aceste manifestări la copii;
  3. Susţinerea implementării metodelor inovative de depistare şi tratare a tulburărilor specifice de învăţare;
  4. Asigurarea şanselor egale pentru copiii cu tulburări specifice de învăţare în sistemul de educaţie şi în societate.

Evenimentul este menit să elimine confuziile legate de conceptul de “tulburări specifice de învăţare la copii” şi de asocierea acestora cu învăţământul special şi să atragă atenţia asupra existenţei reale în România a fenomenului tulburărilor specifice de învăţare la copii şi a cunoştinţelor legate de aceasta.

Tulburarea specifică de învăţare NU este o boală, ci o particularitate cognitivă, prezentă pe tot parcursul vieţii, care în condiţii potrivite de mediu nu devine deficienţă.

Copilul cu tulburări specifice de învăţare rămâne mult în urmă la învăţarea citit-scrisului sau socotitului în comparaţie cu capacităţile sale intelectuale, cu cantitatea de exerciţii făcute acasă şi la şcoală. Dislexia nu depinde de nivelul de inteligenţă. Chiar şi un copil cu un nivel de inteligenţă ridicat poate avea tulburări de învăţare. Este vorba despre o modalitate specială de prelucrare a informaţiei, diferită de cea obişnuită, care este cauzată de o dezvoltare şi funcţionare aparte a sistemului nervos central. Conform datelor statistice, se constată că din numărul total de copii un procent de 7-10% prezintă tulburări de învăţare, iar procentul cazurilor grave este de 3-5%. Copiii cu dislexie, disgrafie, discalculie gravă nu pot învăţa să scrie, să citească, să socotească cu metodele clasice şi au nevoie de atentie speciala pentru a le asigura şanse egale cu ceilalţi.

Toate acestea au impact asupra organizării claselor şi a procesului de predare - învăţare în sistemul pre-şcolar şi primar public în care aceşti copii sunt incluşi.
La acest congres vor participa invitaţi din Italia, Franţa şi Ungaria (pentru prima dată folosindu-se mijloace de comunicare multimedia), specialişti şi cadre didactice, reprezentanţi ai M.E.N.C.S. şi Ministerului Sănătăţii, ai Inspectoratelor Şcolare şi ai presei.