Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR)
(Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale)


13 iulie 2015, este iniţiată Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale (CNAFS), o structură informală menită să vină în sprijinul societății civile și al instituțiilor publice, având ca obiectiv principal accelerarea procesului de absorbție a fondurilor structurale în perioada 2014-2020 (http://www.aid-romania.org/coalitia-nationala-pentru-absorbtia-fondurilor-structurale-in-sprijinul-societatii-civile-si-al-institutiilor-publice/. )
Demersul este susținut atât la nivel local, cât și la nivel central de peste 40 de importante organizaţii neguvernamentale, sindicate, patronate, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului academic şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. Inițiativa constituirii acestei Coaliții aparține Asociației pentru Implementarea Democrației şi a altor organizaţii neguvernamentale, sindicate şi patronate.
Din data de 13 octombrie 2015, în urma aprobării în cadrul Adunării Generale a Coaliţiei, Preşedinte al CNMR este domnul Alexandru Cumpănaşu, Preşedintele Asociaţiei pentru Implementarea Decocraţiei.
Astfel, în acest moment, demersul Coaliției este susținut la nivel central de către:

 • Asociația pentru Implementarea Democrației (AID),
 • Confederația Sindicală Națională MERIDIAN,
 • Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian (ATSR),
 • Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR),
 • Consorțiul „UNIVERSITARIA”
 • Patronatul Român din Cercetare si Proiectare (P.R.C.P.),
 • Camera de Comerţ şi Industrie a României,
 • Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI),
 • Federația Națională Sindicală ALMA MATER,
 • Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”,
 • Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA-FSIA),
 • Centrul pentru Studii Politice, Strategii şi Politici de Securitate,
 • Camera Auditorilor Financiari din România,
 • Federaţia Sindicală a Veterinarilor din România,
 • Asociaţia Organismelor de Certificare Acreditate din România,
 • Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale,
 • Asociaţia Municipiilor din România,
 • Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR),
 • Asociația Comunelor din România – Filiala Constanţa,
 • Asociaţia Administratorilor Publici din România,
 • Federația Națională a Sindicatelor din Poliție „SED LEX”,
 • Corpul Naţional al Poliţiştilor,
 • Federația Patronatelor din Turism și Servicii,
 • Asociația Română pentru Evaluare și Strategie (ARES),
 • Institutul Naţional pentru Managementul Conflictelor (INMC),
 • Asociaţia “Viaţă fără Violenţă”,
 • Fundaţia Progres prin Educaţie,
 • Asociația pentru Bună Guvernare, 
 • Asociația pentru Integritate Publică,
 • Academia Leaders4Romania.

Dintre organizaţiile de la nivel local care susţin acest demers naţional amintim:

 • ONG Mare Nostrum (Constanța)
 • Asociația EcoWatch (Constanța)
 • Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor PROCIVITAS (Constanța)
 • Fundația Baylor-Marea Neagră (Constanța)
 • Club Lions Bistrița (Bistrița-Năsăud)
 • Patronatul Național Român, Filiala Bistrița-Năsăud (Bistrița-Năsăud)
 • Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunitatii (AIDC) (Brașov)
 • Asociația cele Mai Frumoase Sate din România (Brașov)
 • Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale (Iași)
 • Clubul de Ecologie și Turism Moldavia (Iași)
 • Fundația CORONA (Iași)
 • Asociația Centrul de Ajutor și Integrare Socială (Neamț)
 • Asociația ECOFOREST (Neamț)
 • Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar "Constantin Brâncoveanu" (Bacău)
 • Asociația Psihologilor Gorjeni (Gorj)
 • ASOCIATIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA (Giurgiu)
 • Asociația Societatea Ecologista „Noua Alianta” (Giurgiu)
 • Asociația Seniorilor din Timisoara (Timis)
 • Asociația “Voluntariat pentru Ecologie” (Olt)
 • Asociația EuroTeleorman (Teleorman)

            Având în vedere dificultățile întâmpinate în procesul de absorbție a fondurilor structurale în Cadrul Financiar Multianual 2007-2013, precum și asupra necesității îmbunătățirii acestui cadru pentru perioada 2014-2020, membrii CNMR au considerat că este necesar aplicarea setului de măsuri propus de către Coaliție, menit să preîntâmpine aceste dificultăți, să promoveze accesul factorilor cointeresați la finanțare și simplificarea procedurilor de evaluare și derulare ale proiectelor
Astfel, membrii Coaliției au solicitat implicarea tuturor actorilor de la nivel central și local în procesul de informare cu privire la oportunitățile de finanțare, precum și organizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanții Guvernului, Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, partidelor politice şi ai altor instituţii ale statului român în vederea consultărilor pentru comunicarea problemelor şi soluţiilor identificate.

CE ŞI-A PROPUS ŞI ASUMAT COALIŢIA LA CONSTITUIRE?
1. Simplificarea procedurilor administrative de depunere și evaluare a cererilor de finanțare;
2. Aprobarea în regim de urgenţă de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Fondurilor Europene a legislaţiei necesare definirii categoriilor de cheltuieli eligibile astfel încât toate autorităţile de management să poată demara procedurile de depunere şi de selecţie a proiectelor.
3. Aplicarea unei rate a cofinanțării de maximum 2% pentru beneficiarii și partenerii ONG, universități, sindicate, alte entități non-profit și crearea unui fond public accesibil acestora într-un mod transparent, fond destinat susținerii cofinanțării naționale;
4. Creșterea ratei de prefinanțare în cazul partenerilor ONG, universități, sindicate, alți parteneri neguvernamentali, în prezent în cuantum de 10%, la minimum 30%;
5. Stimularea acordării unor împrumuturi garantate de către stat, în vederea asigurării unui flux financiar adecvat la nivelul beneficiarilor și partenerilor privați;
6. Motivarea financiară din bugetul proiectului a funcționarilor din instituții publice implicați în derularea proiectelor;
7. Procedură unitară pentru derularea cu celeritate a achizițiilor publice prevăzute în cadrul proiectelor, cât și a verificărilor și controlului ex-ante și ex-post la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniu;
8. Creșterea numărului și a nivelului de pregătire a personalului implicat în derularea proiectelor, cât și a celui specializat în achiziții publice la nivelul organizațiilor și al instituțiilor;
9. Simplificarea procedurilor de raportare și rambursare, astfel încât acestea din urmă să se realizeze în termen de maxim 20 de zile;
10. Constituirea unui Consiliu Național pentru Absorbția Fondurilor Structurale la nivelul Guvernului, cât și a unor organisme locale la nivelul Prefecturilor, având ca membri reprezentanți ai organizațiilor societății civile, universități, sindicate etc;
11. Activarea şi operaţionalizarea mecanismului cererilor de plată pentru toate programele operaţionale, inclusiv pentru POCU (fostul POSDRU).
12. Evitarea penalizării statului român în cazul întârzierilor semnificative în ceea ce priveşte procesul de rambursare, cu precădere pentru programul operaţional POCU (fostul POSDRU) prin aplicarea legii pentru programul operaţional POCU (fostul POSDRU) cu privire la procesul de rambursare – maxim 41 de zile conform legii actuale sau maxim 20 de zile conform propunerii Coaliţiei.
13. Reducerea la 0 a cofinanțării, având in vedere că proiectele de grant și strategice nu generează profituri. De altfel, propunerea de ghid publicată recent pe POCU (call-ul 1/2015), deschisă întreprinderilor  înființate în baza Legii 31/1990, nu impune cofinanțare, deși reprezintă un instrument financiar destinat exclusiv investițiilor.
14. Creșterea ratei de prefinanțare la 50 %, în tranșe succesive, pentru proiectele cu o durată mai mare de 3 ani.
15. Implementarea, la nivelul OI/AM, a unor măsuri de îmbunătățire a comunicării cu beneficiarii. In plus, considerăm necesară organizarea unor sesiuni de instruire periodice cu beneficiarii sau organizarea de evenimente care să sprijine dezvoltarea de parteneriate.
16. Introducerea măsurii conform căreia plata partenerului să se realizeze de la Autoritatea de Management direct în contul acestuia, nu prin intermediul beneficiarului, astfel partenerii de proiecte să nu mai depindă de beneficiari în depunerea cererilor de rambursare.

CU CINE A AVUT COALIŢIA ÎNTÂLNIRI DE LUCRU?

fiecare dintre domniile lor manifestând interes şi susţinere faţă de majoritatea măsurilor propuse de către Coaliție, în unele cazuri căzând de comun acord să sprijine și alte măsuri modalităţi punctuale de colaborare.

Alte demersuri ale CNMR:

http://www.aid-romania.org/coalitia-nationala-pentru-modernizarea-romaniei-devine-mai-puternica-un-nou-protocol-de-colaborare-un-nou-membru-si-un-vicepresedinte-pe-relatia-cu-diaspora-din-sua/

http://www.aid-romania.org/25-organizatii-membre-ale-cnmr-o-tragedie-care-ar-fi-putut-fi-evitata-daca-legea-ar-fi-respectata-si-toata-lumea-si-ar-face-datoria/

http://www.aid-romania.org/solicitam-responsabilizarea-si-rezolvarea-cu-celeritate-la-toate-nivelurile-posibil-implicate-a-cazului-incendiului-din-clubul-bucurestean/

http://www.aid-romania.org/cnmr-solicita-presedintelui-romaniei-promulgarea-de-urgenta-a-legii-privind-masurile-de-reducere-a-riscurilor-asupra-populatiei/

http://www.aid-romania.org/cnmr-solicita-guvernului-romaniei-prezentarea-unui-raport-opiniei-publice-cu-privire-la-trei-probleme-identificate-de-coalitie-ca-urmare-a-tragediei-de-la-clubul-colectiv/

http://www.aid-romania.org/cnmr-solicita-intalniri-cu-liderii-partidelor-politice-si-prezentarea-deindata-spre-dezbatere-publica-a-noului-cabinet-si-a-programului-de-guvernare/

http://www.aid-romania.org/cnmr-solicitam-presedintelui-klaus-iohannis-consultari-cu-privire-la-parerile-si-optiunile-societatii-civile-pe-care-o-reprezentam-romania-trebuie-sa-evite-anarhia/

http://www.aid-romania.org/cnmr-refuzam-orice-intalnire-cu-liderii-politici-si-presedintele-romaniei-din-cauza-modului-haotic-si-impropriu-al-procedurii/

http://www.aid-romania.org/in-urma-analizei-aprofundate-cnmr-sustine-programul-de-guvernare-al-guvernului-ciolos-respectiv-acele-puncte-care-corespund-cu-planul-national-pentru-modernizarea-romaniei-al-cnmr-urmand-ca-cnmr-sa/

http://www.aid-romania.org/succes-al-coalitiei-nationale-pentru-modernizarea-romaniei-deblocare-a-33-de-milioane-de-euro-pentru-romania-destinate-inchiderii-si-reabilitarii-siturilor-miniere-din-zona-vest-si-zona-nord/
http://www.aid-romania.org/cnmr-solicita-interzicerea-activitatilor-comerciale-din-cladirile-cu-risc-seismic-din-centrul-vechi-al-bucurestiului/

http://www.aid-romania.org/cnmr-1-decembrie-1918-infaptuirea-visului-de-veacuri-al-poporului-roman-1-decembrie-2015-momentul-unirii-fortelor-tuturor-romanilor-pentru-modernizarea-romaniei/

http://www.aid-romania.org/un-nou-membru-marcant-se-alatura-cnmr-camera-auditorilor-financiari-din-romania/
http://www.aid-romania.org/cnmr-solicita-guvernului-mentinerea-in-bugetul-pe-2016-a-rezultatelor-obtinute-in-urma-negocierilor-cu-prim-ministrul-si-guvernul-interimar/

http://www.aid-romania.org/cnmr-si-comisia-pentru-afaceri-europene-au-demarat-procesul-de-evaluare-si-analiza-privind-slaba-absorbtie-a-fondurilor-europene-in-perioada-2007-2013/

http://www.aid-romania.org/cnmr-solicitam-ministrului-fondurilor-europene-demiterea-tuturor-directorilor-din-cadrul-m-f-e-daca-pana-la-31-12-2015-nu-vor-fi-rambursate-cererile-de-rambursare-aflate-la-autoritatea-de-managemen/

http://www.aid-romania.org/noi-membri-marcanti-se-alatura-cnmr-asociatia-administratorilor-publici-din-romania-si-federatia-sindicala-a-veterinarilor-din-romania/

http://www.aid-romania.org/ministrul-fondurilor-europene-incalca-grav-legea-intarzieri-majore-in-lansarea-cadrului-financiar-2014-2020/

http://www.aid-romania.org/cnmr-obligatia-achitarii-contributiilor-la-cass-de-catre-persoanele-fizice-care-nu-obtin-venituri-o-masura-imorala-neconstitutionala-nesustenabila/

http://www.aid-romania.org/cnmr-face-apel-catre-societatea-civila-din-republica-moldova-sa-nu-faca-jocurile-moscovei-sau-ale-partidelor-politice/

http://www.aid-romania.org/cnmr-sparge-mafia-din-energie/

http://www.aid-romania.org/cnmr-saluta-hotararea-tribunalului-de-prima-instanta-din-bruxelles-care-a-dat-castig-de-cauza-romatsa/

http://www.aid-romania.org/cnmr-mica-unire-primul-pas-spre-romania-moderna-de-astazi/

http://www.aid-romania.org/cnmr-a-infiintat-centrul-de-investigatii-si-analize-cia/

http://www.aid-romania.org/cnmr-saluta-completarea-cu-mari-inatrazieri-in-cadrul-sedintei-de-guvern-de-ieri-a-cadrului-legal-privind-finantarile-europene-pentru-perioada-2014-2020/

http://www.aid-romania.org/masuri-privind-siguranta-pasagerilor-si-securitatea-traficului-aerian-subiectul-intalnirii-de-lucru-a-presedintelui-cnmr-cu-reprezentanti-ai-sindicatului-reprezentativ-al-romatsa-atsr/

http://www.aid-romania.org/vicepresedintele-cnmr-si-presedintele-consortiului-universitaria-rectorul-marilen-pirtea-a-decernat-titlul-de-doctor-honoris-causa-beneficiorum-publicorum-excelentei-sale-prof-un/

http://www.aid-romania.org/corpul-national-al-politistilor-se-alatura-coalitiei-nationale-pentru-modernizarea-romaniei/

http://www.aid-romania.org/pachetul-de-legi-privind-achizitiile-publice-dezbatut-astazi-de-camera-deputatilor-cu-reprezentantii-cnmr/

REDENUMIREA COALIŢIEI

9 septembrie 2015.
Activitatea CNAFS a luat o deosebită amploare şi a determinat propunerea şi atingerea unor obiective majore pentru România, motiv pentru care denumirea Coaliţiei s-a schimbat în: „Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României” (CNMR).

 CE VICTORII A OBŢINUT CNMR PÂNĂ ACUM?

 • Aprobarea prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 30/2015 din data de 26 august 2015 a următoarelor măsuri prevăzute în planul de măsuri al Coaliţiei:
 1. eliminarea numărului maxim de funcţionari publici remuneraţi la nivelul unei instituţii publice;
 2. asigurarea unor măsuri tranzitorii din cadrul OUG nr. 64/2009 privind implementarea unor proiecte din fonduri europene.
 • Aprobarea prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 40/2015 a următoarelor măsuri prevăzute în planul de măsuri al Coaliţiei:
 1. Asigurarea unui termen de rambursare la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare, în condițiile furnizării tuturor documentelor necesare (art. 21, alin. 3 din OUG).
 2. Extinderea termenului de 20 de zile lucrătoare cu maximum 10 zile lucrătoare, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească această perioadă, în cazul solicitărilor unor documente adiţionale sau clarificări din partea autorităţii de management (art. 21, alin. 4 din OUG).
 3. Sancţionarea disciplinară a personalului din cadrul autorităţii de management/organismul intermediar cu responsabilităţi în verificarea şi decontarea cererii de rambursare (art. 21, alin. 9 din OUG).
 4. Virarea rambursărilor validate de către Autoritatea de Management direct în contul partenerului, nu prin intermediul beneficiarului (art. 21, alin. 8 din OUG).
 5.  Acordul de parteneriat să devină parte integrantă a contractului/ordinului/deciziei de finanțare (art. 21, alin. 8 din OUG)
 6. Asigurarea de prefinanțare continuă, pentru sectorul non-profit şi nu numai, pe întreaga durată a implementării proiectelor, pentru cheltuieli aferente salariilor, onorariilor aferente activităţilor independente, subvenţiilor, burselor, premiilor, precum şi cheltuielilor cu deplasările, prin emiterea unui ştat estimativ, în tranșe, pentru o perioadă de maxim 3 luni (art. 15, alin. 1 şi 2 din OUG).

Agrearea şi concretizarea propunerilor Coaliţiei prin:

 • Instrucţiunea Ministrului Fondurilor Europene privind asigurarea unei cofinanțări de maximum 2% pentru sectorul non-guvernamental şi non-profit (ONG-uri, sindicate, patronate, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi camerele bilaterale);
 • Instrucţiunea Ministrului Fondurilor Europene privind introducerea ofiţerului de proiect la nivelul tuturor autorităților de management.

http://www.aid-romania.org/noua-ordonanta-de-urgenta-aprobata-de-guvern-privind-gestionarea-fondurilor-europene-o-victorie-a-coalitiei-nationale-pentru-modernizarea-romaniei/

De asemenea, pentru prima dată în 25 de ani, a fost semnat, la data de 19 octombrie 2015, acordul de parteneriat între Camera Deputaţilor şi Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României privind eficientizarea absorbţiei fondurilor europene. (http://www.aid-romania.org/acord-de-parteneriat-intre-camera-deputatilor-si-coalitia-nationala-pentru-modernizarea-romaniei-privind-eficientizarea-absorbtiei-fondurilor-europene/. )
Acordul de parteneriat are ca obiectiv cooperarea celor două structuri în vederea stimulării şi susţinerii măsurilor viabile pentru optimizarea mecanismelor de absorbţie a fondurilor structurale, precum şi a identificării soluţiilor optime pentru problemele care pot îngreuna absorbţia fondurilor europene.
Pe durata acordului, vor fi evaluate cauzele structurale care au generat slabă absorbție a fondurilor europene în perioada 2007 — 2015 de către România ca stat membru al Uniunii Europene și, ca urmare a creşterii expertizei în domeniu, va fi modificată și completată legislația în domeniu.
De asemenea, CNMR a semnat protocol de colaborare şi cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, având şi grupuri de lucru comune în cadrul mai multor instituţii.
În ianuarie 2016 a fost înfiinţat Centrul de Investigaţii şi Analize din cadrul CNMR (http://www.aid-romania.org/cnmr-a-infiintat-centrul-de-investigatii-si-analize-cia/).

CE ŞI-A PROPUS CNMR PENTRU VIITOR?

9 noiembrie 2015 - CNMR  a elaborat şi prezentat opiniei publice Planul Naţional pentru Modernizarea României (anexat) - http://www.aid-romania.org/cnmr-prezinta-opiniei-publice-planul-national-pentru-modernizarea-romaniei-in-aceste-momente-romania-are-nevoie-de-masuri-concrete/ - măsurile cuprinse în acest plan fiind prezentate şi analizate cu membrii Guvernului, Parlamentului şi ai celorlalte instituţii ale statului în scopul cuprinderii acestora în planul Romaniei de reformare şi modernizare.

  ORGANIZAREA COALIŢIEI NAŢIONALE PENTRU MODERNIZAREA ROMÂNIEI
La data de 13.10.2015 a avut loc Adunarea Generală a Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, care, cu majoritate de voturi, a decis adoptarea unui protocol de cooperare între organizațiile semnatare, precum şi componența forurilor de reprezentare ale Coaliției, după cum urmează: în calitate de preşedinte al Coaliției a fost ales domnul Alexandru Cumpănaşu, preşedinte al Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei (AID), iar pentru fiecare organizație semnatară a fost ales câte un vicepresedinte la nivel naţional care să corespundă domeniilor de activitate ale organizației.